dissabte, 22 d’abril de 2017

D'ARQUITECTURA, D'ESCULTURA...

A la Diana

"..el cistell, el tupí, la cleda, la casa o la barca, que són arquitectura per dins, són escultura per fora".
Alexandre Cirici. L'escultura catalana. Quaderns Crema 2017