divendres, 22 de maig del 2020

DIETARI EN CONFINAMENT (20.05.2020)

"La meua família eren gent d'esquerra, treballadora, i la gent d'esquerra antiga tenia eixe orgull de la cultura. Era el poder que tenien"
Joan Genovés